KVKK Aday Bilgilendirme
ADAY BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME FORMU
 
 
Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, APS Tekstil ve Tic.A.Ş ile APS Giyim San.ve Tic.A.Ş. ve APS Mağazacılık ve Giyim San.ve Tic.A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.
Bu kişisel veriler, tarafınızdan fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen; ad ve soyadı, telefon numarası( ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri, cinsiyet, doğum tarihi, eğitim düzeyi, ilişki durumu/medeni durumu, ilgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri/nitelikleri, beğeni ve tercihleri, eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri, iş unvanı/mesleği/çalıştığı yerler, yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda alınmış görseller gibi konuları içeren kişisel verilerdir.
Ayrıca Aday’a ait web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel veri toplanabilmektedir.
Bunların haricinde yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kişisel verileriniz tutulmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Aday’ın kişisel verileri;
  • Aday’ın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Aday’a verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
  • Çalışma hayatındaki yeni kararlardan haberdar edilmesi,
  • Talep edeceği bilgi, belge ve hizmetlerle ilgili Aday’a bilgilendirme yapılması,
  • Aday’ın yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
  • Aday tarafından verilen bilgiler esas alınarak Aday profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi,
  • Aday’ın, Aday adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, fiziksel ve veri alanında işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
  • Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi.
Yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Aday’a ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi, verilerin saklanmak üzere aktarılması, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi, Aday’a bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi, görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, yeni işverenlere talep halinde verimlilik ve performans referansları verilebilmesi, bilginin elde edilmesi esnasında  Aday’a bildirilecek sair amaçlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde İşlenebilecektir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere kuruluş amaçlarımızı gerçekleştirmek adına tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar, bankalar ve diğer 3. kişilerdir.
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız mevcuttur.
Üye Beyanı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Kuruluşunuz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi özgür iradem sonucu bu “Bilgilendirme ve Muvafakatname”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’nda tanımlananan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.