HAKKIMIZDA

BİZİ BİZ YAPAN TEMELLER

Osman Benzeş'in hikayesi basit bir hayalle başladı. Başladığında hayalinin bu kadar büyüyeceğini bilmiyordu - ama bildiği bir şey vardı; eğer hayalinin gerçek olmasını istiyorsa, cesur olması ve gayretle çalışması gerektiği idi.

 

Terzi olan babasıyla yıllarca çırak olarak çalışmış olan Sayın Benzeş, işi çok küçük yaşlardan itibaren öğrenmişti. Aile mirasını bir adım öteye taşıyan, mütevazı bir terzilik dükkanını uluslararası bir işletmeye dönüştüren vizyonuydu.

 

Küçük bir tesiste pantolon üretimi ile başlayan girişim, hızla büyüyerek ülke çapında 60 şehir ve 120'den fazla markanın ana tedarikçiliğine dönüşmüştü. Daha fazla büyümek isteyen Benzeş, alternatif pazar arayışına girdi ve kısa süre sonra yurt dışına Avrupa ve ABD'ye üretim ve ihracat yapmaya başladı.

 

Tesis ve imalat kapasiteleri büyüdükçe vizyonumuz da büyüdü. Asla ortalama ile yetinmeyen şirket, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri haline geldi - şu anda bölgesinde binlerce insana istihdam sağlayan bir ekonomik itici güce dönüştü.

 

KÜLTÜRÜMÜZÜN TEMELİ

Sayın Benzeş'in çalışma ahlakı, APS’nin bugünkü kültürel dokusunun dikişidir. Sadece kendisi için değil ülkesi için de bir başarı hayal eden APS, dünya çapındaki markalarla yakın ve uzun süreli ilişkileri olan uluslararası bir tedarikçi haline geldi. Vizyonu, motivasyonu ve gayreti, APS'yi hala ileriye götüren, sürekli geliştiren ve mütemadiyen nokta atışı sonuçlar üreten değerlerdir.

 

VİZYONUMUZ

Bu sektörden kazanılan sermaye ve tecrübenin, yine bu sektöre yatırılmasıyla, çalışanlarla birlikte müşterilerimiz ve sosyal çevre için değer yaratmaktadır.

 

MİSYON

Global moda firmalarının stratejik tedarik ortağıyız. 50 yılı aşan tecrübemizi ve sürekli gelişen kalitemizi ürüne katarak tüm paydaşlara güven veririz. Sürdürülebilirliği odağımızda tutarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışırız.

 

KALİTE POLİTİKASI

APS olarak aşağıdaki politika ilkeleri benimsenmiştir;

· Gelişen teknolojileri kullanarak ve sektördeki gelişmeleri takip ederek ürün kalitesini artırmak,

· Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,

· Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,

· Şirket kalite ve hedef programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici faaliyetlerle kontrol altına almak.

 

APS ÇEVRE POLİTİKASI

APS olarak aşağıdaki politika ilkeleri benimsenmiştir;

· Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek amacıyla çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi, düzenli olarak gözden geçirilmesi ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

· Çevre konusunda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal ve toplumsal yaşamla ilgili zorunluluklara uymak,

· Geri kazanımla ilgili çalışmalar yaparak atık miktarını azaltmak,

· Enerji kullanımlarında gerekli iyileştirme ve yatırımları yaparak ürün başına düşen birim enerji sarfiyatlarını azaltmak,

· Ürünlerimizde, tasarım ve üretim süreçlerinde geliştirilmiş uygun teknolojiler kullanarak ve çevre politikamızı uygulamaya devam ederek çevre kirliliğini azaltmak ve önlemek,

· Mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizi çevreye etki konusunda yönlendirmek, çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmak.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Firmamız, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı içinde olunmasını hedeflenmektedir.

• Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize etmek,

• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulup, geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerini düzenlenmek,

• İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek,

• Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskler kontrol altına alıp, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak,

• Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek,

• Tüm çalışanların katılımı ile tehlikelerin kaynağında kontrol altına alınarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek,

• Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek,

• Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitip, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek,

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemlerin alınması suretiyle verimliliğimizin artırılması ana hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Çalışanlarımız, müşterimiz ve faaliyetlerimizden etkilenen herkes İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarımızdan memnun olsa dahi, bu standardın daima yükseltilmesi, sistemin iyileştirilmesi ve iş kazalarını önleme kültürünün yerleşmesi için çalışmayı herkes bir görev ve sorumluluk olarak kabul etmektedir.

 

APS ENERJİ POLİTİKASI

APS olarak üretim kalite ve miktarını düşürmeden, birim ürün başına enerji tüketiminin azaltılması ve bunun sürekli olarak devam ettirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Enerji verimliliği, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salınımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.

APS ailesi olarak;

· Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,

· Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere uyacağımızı,

· Satın alma ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini ön planda tutacağımızı,

· Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile her yıl enerji performansımızı artırmaya çalışacağımızı, taahhüt ederi